Rekomendacje dotyczące Europejskiej Rady ds. Innowacji (European Innovation Council)

Aktualności

„Niezależna grupa innowatorów wysokiego szczebla (The independent High-Level Group of Innovators) opublikowała zalecenia dotyczące Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), wskazując, że powinna ona wspierać przełomowe innowacje z korzyścią dla wszystkich, zaspokajając potrzeby potencjalnych innowatorów z całej UE.
W swoim pierwszym zestawie zaleceń, Grupa (w tym odnoszący sukcesy innowatorzy, przedsiębiorcy i inwestorzy kapitału podwyższonego ryzyka z całej UE), zaleca także dostosowanie wszystkich odpowiednich programów finansowania UE do jednego, dopasowanego do celu „punktu kompleksowej obsługi” w zakresie finansowania innowacji, wraz z głównymi reformami wprowadzającymi doskonałość, elastyczność i sprawność (na przykład w celu połączenia finansowania dotacji z inwestycjami typu venture capital).”

„Europe is open for innovation” First Set of key recommendations for a European Innovation Council from the High Level Group of Innovators: http://ec.europa.eu/research/eic/pdf/eic_recommendations_set-1_2017.pdf
Źródło: Komisja Europejska

Facebook