Rozstrzygnięcie konkursu

Aktualności
Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 czerwca 2018 r. powierzył dr hab. Małgorzacie Molędzie-Zdziech stanowisko dyrektora pomocniczej jednostki naukowej działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli z siedzibą Rue du Trône 98 B-1050 Bruksela.
https://instytucja.pan.pl/index.php/praca-w-pan/4842-zawiadomienie-o-wyborze-dyrektora-pomocniczej-jednostki-naukowej-dzialajacej-pod-nazwa-biuro-promocji-nauki-polsca-w-brukseli

Pani Dyrektor serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w kierowaniu Biurem PolSCA!

 


Facebook