Czy skutecznie promujemy nasze interesy?

Aktualności

1 marca 2018 r. Biuro PolSCA na zaproszenie Posłanki do PE Elżbiety Łukacijewskiej zorganizowało w Parlamencie Europejskim seminarium zatytułowane „Czy skutecznie promujemy nasze interesy? Polskie reprezentacje biznesu w Brukseli”. Spotkanie otworzyli posłowie do PE: dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski oraz Tadeusz Zwiefka. Pierwsza część spotkania miała na celu prezentację stacji zagranicznych PAN: Stacji Naukowej w Paryżu i Biura Promocji Nauki PolSCA w Brukseli jako podmiotów realizujących zadania dyplomacji naukowej. Dyrektorzy Stacji dr hab. Maciej Forycki i dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech przybliżyli działalność swoich ośrodków i zachęcili do nawiązania z nimi współpracy. Drugą częścią spotkania była debata nt. książki Reprezentacja interesów gospodarczych i społecznych w UE, pod redakcją naukową Urszuli Kurczewskiej, prof. SGH i prof. Krzysztofa Jasieckiego. Autorzy omówili kolejno wyniki badań porównawczych dotyczących lobbingu w Europie prowadzonego przez przedstawicieli organizacji gospodarczych oraz kontekst i modele reprezentacji interesów. Na koniec mecenas Piotr Gałązka, dyrektor Biura Związku Banków Polskich w Brukseli podzielił się swoimi doświadczeniami z działalności na unijnym forum. Seminarium zgromadziło liczną publiczność, a różnorodne pytania świadczyły o zainteresowaniu tematem. Dodatkowo informacje zamieszczone po wydarzeniu w mediach społecznościowych spotkały się z szerokim i pozytywnym oddźwiękiem.

 

 

Foto Stacja PAN Paryż oraz Biuro PolSCA PAN


Facebook