Spotkanie online zagranicznych Stacji Naukowych PAN: Działalność, Plany, Współpraca

Aktualności

Stacje naukowe PAN w Paryżu, Wiedniu, Rzymie, Przedstawicielstwo PAN w Kijowie, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie i Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli pracują nad rozpowszechnianiem informacji o osiągnięciach polskiej nauki zagranicą. Głównym celem jest promocja sukcesów badaczy, pomoc przy nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi partnerami i wsparcie współpracy akademickiej.

Podczas spotkania online społeczność naukowa Polskiej Akademii Nauk pozna działania zagranicznych Stacji naukowych i nawiąże bezpośredni kontakt z ich przedstawicielami.  

Rejestracja będzie otwarta do 5 września do godziny 17:00.

Program:

09:30Otwarcie spotkania: prof. Roman Słowiński, Vice-President of the Polish Academy of Sciences
09:35 – 09:45
O Stacjach PAN: dr Anna Plater-Zyberk, dyrektor Biura współpracy z zagranicą
09:45 – 10:30Stacje PAN – część I:

Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie: prof. Igor Kąkolewski
Stacja naukowa PAN w Wiedniu: prof. Piotr Szlanta
Przedstawicielstwo PAN w Kijowie: Mateusz Białas
Sesja pytań i odpowiedzi
10:30 – 10:45Przerwa kawowa
10:45 – 11:30Stacje PAN – część II:

Stacja naukowa PAN w Paryżu: dr Magdalena Sajdak
Stacja naukowa PAN w Rzymie: Agnieszka Stefaniak-Hrycko
Biuro Promocji Nauki PolSCA: Tomasz Poprawka

Sesja pytań i odpowiedzi
11:30Zamknięcie spotkania

Zapraszamy do udziału w spotkaniu wszystkich zainteresowanych pracowników – zarówno naukowych, jak i administracyjnych – instytutów i jednostek pomocniczych Polskiej Akademii Nauk;

Spotkanie jest skierowane wyłącznie do społeczności PAN;

Język spotkania i prezentacji: angielski;

Każda stacja przedstawi 10 minutową prezentację multimedialną;

Dwie sesje pytań i odpowiedzi;

Miejsce: Platforma Webex Biura PolSCA, dane dostępowe zostaną przekazane przed spotkaniem;

Aby wziąć udział w spotkaniu należy się zarejestrować tutaj;

Podczas procesu rejestracji można już zadać pytanie skierowane do wybranej stacji;

Biuro współpracy z zagranicą planuje drugie spotkanie tego typu, ale skierowane do całej społeczności naukowej w Polsce.

Informacje w jezyku angielskim na stronie Biura PolSCA i PAN


Facebook