Spotkanie z panią Emily Palmer – dyrektorem brukselskiego biura EuroTech Universities Alliance

Aktualności

W środę 7 marca o 9:30 Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN zorganizowało spotkanie kontaktowe dla polskich przedstawicielstw regionalnych z panią Emily Palmer – dyrektorem brukselskiego biura EuroTech Universities Alliance zrzeszającego cztery europejskie uczelnie techniczne: Technical University of Denmark, École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Eindhoven University of Technology oraz Technical University of Munich.

Celem spotkania było zaprezentowanie działalności EuroTech Universities Alliance, które uważane jest za model europejskiego partnerstwa uniwersyteckiego oraz przedstawienie obszarów w jakich polskie uczelnie techniczne mogłyby nawiązać współpracę ze stowarzyszeniem.


Facebook