Sukces KPK – kryterium selekcji w H2020

Aktualności

QuantERA jest siecią 32 organizacji z 26 krajów koordynowaną przez Krajowy Punkt Kontaktowy w Warszawie wspierającą badania w dziedzinie technologii kwantowych.

Do procedur wyboru projektu udało się wprowadzić zapis, że w przypadku projektów punktowanych ex aequo priorytet mają projekty z udziałem państw z grupy „widening”.

Więcej informacji: https://www.quantera.eu/


Facebook