Szkolenie dla menedżerów badań naukowych, edycja 2017

Aktualności

Ze zwględu na przekroczony limit miejsc nie przyjmujemy już zgłoszeń do udziału w szkoleniu.

 

Zapraszamy na szkolenie dla menedżerów badań naukowych, które odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2017 r. w Brukseli.

Kwalifikacja na szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego cv oraz listu motywacyjnego w języku angielskim na adres: polsca@polsca.pan.pl.

Językiem szkolenia jest angielski.

Udział jest bezpłatny, uczestnicy pokrywają koszty zakwaterowania i pobytu.

Informacje: polsca@polsca.pan.pl

Poniżej znajduje się agenda:

V4 TRAINING_20170426_final


Facebook