„The „recipe” of innovative ecosystems”

Aktualności

6 czerwca 2018 r. Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN było współorganizatorem seminarium pt. „The recipe of innovative ecosystems”, które zostało przygotowane w ramach współpracy grupy V4 w Stałym Przedstawicielstwie Węgier przy UE.

W spotkaniu wzięli udział zarówno przedstawiciele Komisji Europejskiej, wśród których Jean–Philippe Gammel (Członek Gabinetu Komisarza Tibora Navracsicsa), Giorgi Dimitrov (Zastępca Kierownika Działu Innowacji i EIT, DG EAC), Stephane Ouaki (Kierownik Działu Open Innovation and Open Science, DG RTD), Ulla Engelmann (Kierownik Działu Klastrów, Gospodarki Społecznej i Przedsiębiorczość, DG GROW), jak i praktycy z Czech, Polski, Słowacji oraz Węgier współpracujący z uczelniami.

Polskę reprezentowała pani Magdalena Kasprzyca z Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, której dziękujemy za interesujące wystąpienie na temat współpracy uczelni z przedstawicielami przemysłu meblowego. Zagadnienia, poruszane przez panią Magdalenę Kasprzycę podczas prezentacji, znajdują się w poniżej dostępnym streszczeniu artykułu:

Kasprzyca_Projekt wzorniczy i problem odpadów produkcyjnych 


Facebook