Transforming and Digitizing Industry – wizyta studyjna w Brukseli dla przedstawicieli polskiego przemysłu

Aktualności

W dniach 4-5 czerwca w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyła się wizyta studyjna ”Transforming and Digitizing Industry”. Wydarzenie było adresowane do czołowych przedstawicieli polskiego przemysłu produkcyjnego, jednostek badawczo-innowacyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu. Ponadto, wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele Komisji Europejskiej (m.in. z DG RTD, DG CONNECT i DG GROW), a także reprezentanci polskich ministerstw tj. Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Biurem Promocji Nauki PolSCA PAN i Biurem Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego w Brukseli. W imieniu organizatorów uczestników powitali Izabela Gorczyca, dyrektor Biura Wielkopolski w Brukseli, dr Tomasz Poprawka, ekspert w Biurze PolSCA, oraz dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK PB UE. Pierwsza część wizyty studyjnej poświęcona była zaprezentowaniu w Brukseli potencjału polskiego środowiska innowacyjnego w takich obszarach jak transport kolejowy, robotyka czy technologie informacyjno-komunikacyjne, szczególnie podczas części typu tour de table. Reprezentanci firm i instytucji mieli też możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz dobrymi praktykami, a także poszerzenia sieci kontaktów pod kątem przyszłej współpracy.

Natomiast drugi dzień wydarzenia stanowił doskonałą okazję do zapoznania się z europejskimi inicjatywami, wspierającymi innowacyjność i przedsiębiorczość, w tym m.in. z programami UE w zakresie badań i innowacji tj. PR Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa. Przedstawiciele Komisji Europejskiej wielokrotnie zaznaczali, że priorytetowymi kwestiami w przyszłym programie ramowym Horyzont Europa będą nowe technologia (digitalizacja), zrównoważony rozwój oraz innowacyjność.

Wydarzenie zostało objęte patronatem polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Cyfryzacji Rzeczpospolitej Polskiej.

Szczegółowy program wydarzenia można znaleźć poniżej.
Facebook