V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji w Warszawie

Aktualności

19 listopada 2019 roku w SGH w Warszawie odbyło się V Polsko-Francuskie Forum Nauki i Innowacji. Głównymi organizatorami wydarzenia byli: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ambasada Francji w Polsce.

Oficjalne otwarcia Forum dokonali: Prof. Marek Rocki – Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, dr hab. Sebastian Skuza, wiceminister z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Stronę francuską reprezentował: Pan Frédéric Billet – Ambasador Francji w Polsce oraz dr Jacques Maddaluno – Dyrektor Instytutu Chemii, Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Następnie, dr Robert Gardette – badacz w Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ekspert w Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) dokonał oceny programu PHC Polonium, prezentując  wyniki ilościowe uczestnictwa w nim za lata 2005 – 2018.

Biuro PolSCA podczas wydarzenia reprezentowała dyrektor, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, która moderowała pierwszy panel dyskusyjny, poświęcony roli i formatowi międzynarodowych ośrodków badawczych w Europie.

W panelu udział wzięli:

  • dr Marcin Liana – zastępca dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN)
  • dr Maria Pawłowska – koordynatorka międzynarodowego programu International Research Agendas, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
  • Prof. Serge Fdida – prorektor odpowiedzialny za rozwój międzynarodowy uniwersytetu Sorbonne
  • Magali Gente – francuskie ministerstwo spraw europejskich i zagranicznych (MEAE)

Druga część wydarzenia poświęcona była przedstawieniu wybranych studiów przypadków start up’ów, wyrosłych z naukowych projektów, francuskich, jak i polskich.

Ważnym elementem Forum są zawsze części networkingowe, podczas których uczestnicy nawiązują kontakty do przyszłej współpracy.

Zachęcamy do zapoznania się z relacją z wydarzenia, która znajduje się na stronie internetowej Ambasady Francji w Polsce.


Facebook