„V4 Training for Research Project Managers” – podsumowanie edycji jesień 2022

Aktualności

„V4 Training for Research Project Managers” to flagowe szkolenie Biura PolSCA. Jego celem jest wsparcie i rozwój menedżerów europejskich projektów naukowych (przede wszystkim Horyzont 2020 i Horyzont Europa) pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie. Szkolenia te współorganizowane są począwszy od roku 2016 wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Badań, Rozwoju i Innowacji (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD). Obecne szkolenie było 12 edycją. Do tej pory obiorcami szkolenia było ponad 420 osób, w tym 80 uczestników z polskich jednostek naukowych!

Po ponad dwuletniej przerwie na format online, szkolenie wróciło do swojej  pierwotnej wersji i odbyło się stacjonarnie w Brukseli. Od 12 do 14 października łącznie 35 uczestników z krajów Grupy Wyszehradzkiej i z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) brało udział w prelekcjach i warsztatach na temat europejskiego sektora badań i innowacji, zarządzania projektami oraz wsparcia potencjału naukowców w swoich organizacjach.  

Wśród zaproszonych mówców znaleźli się m.in. przedstawiciele brukselskich biur łącznikowych, pracownicy Komisji Europejskiej, uniwersytetu i instytutu badawczego. Uczestnicy szkolenia mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat programu ramowego UE ds. badań i innowacji, m.in. w takich obszarach jak ewaluacja projektów dzięki Federice Roffi z Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA), polityka otwartej nauki dzięki Silvii Boratto z Dyrektoriatu ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej (DG RTD) lub wzmacnianie potencjału naukowego jednostek w ramach instrumentów typu Widnening (Adeline Kroll oraz Stijn Delaure, DG RTD, EC). Inne kwestie omawiane podczas szkolenia dotyczyły procesu tworzenia programów pracy, budżetowania i dobrych praktyk zarzadzania projektami, narzędzi online pomocnych w monitorowaniu i upowszechnianiu projektów czy szczególnej oferty wsparcia dla menadżerów badań oraz kwestii związanych z widocznością na arenie międzynarodowej i budowaniem konsorcjów projektowych. Wśród prelegentów byli także członkowie Zespołu PolSCA, tj. Tomasz Poprawka – dyrektor biura i Magdalena Dobrzyńska – ekspertka ds. polityki B+R.

Na szczególną uwagę zasługują sesje warsztatowe podczas tegorocznego szkolenia. Pierwszą z nich – w zakresie komunikacji priorytetów jednostek naukowych i auto-prezentacji pod kątem spotkąń brokerskich – prowadziła Magdalena Kulą z DG RTD w Komisji Europejskiej. Kolejna sesja warsztatowa miała za cel wymianę dobrych praktyk ze swojej codziennej działalności z innymi uczestnikami szkolenia, gdzie motywami przewodnimi były współpraca międzynarodowa, wzmacnianie potencjału organizacyjnego oraz inwestycje w kadry naukowe jednostek. Temu ostatniemu sprzyjało także wieczorne spotkanie networkingowe, na które zostali zaproszeni przedstawiciele nauki i badań naukowych pracujący na co dzień w Brukseli.

Dziękujemy służbom dyplomatycznym w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE za wsparcie podczas pierwszego dnia szkolenia, w szczególność J.E. Ambasadorowi Andrzejowi Sadosiowi za gościnę okazaną wszystkim uczestnikom i prelegentom.

‘V4 Training for Research Project Managers’ odbywa się dwa razy w roku – jesienią i wiosną – więc już dziś zapraszamy do śledzenia informacji na temat kolejnej rekrutacji i zapraszamy na kolejną edycję tego wydarzenia!

Polscy uczestnicy V4 Training


Facebook