V4 Training – szkolenie dla menadżerów projektów badawczych

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennej edycji współorganizowanego przez Biuro PolSCA szkolenia dla menedżerów badań naukowych – „V4 Training”.

Szkolenie odbędzie się w dniach 5-7 grudnia 2018 r. w Brukseli. Jest ono przeznaczone dla pracowników instytutów PAN, szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z Polski, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem projektami europejskimi przede wszystkim w ramach Horyzontu 2020. Językiem szkolenia jest angielski, a tematyka koncentruje się zarówno wokół najważniejszych zagadnień dotyczących 8. programu ramowego jaki i kolejnego, który będzie funkcjonował pod nazwą Horyzont Europa. Wykłady prowadzone będą przez specjalistów m.in. z Komisji Europejskiej oraz europejskich instytucji działających w Brukseli na rzecz badań naukowych i innowacji.

Kwalifikacja na szkolenie zostanie przeprowadzona na podstawie przesłanego CV oraz listu motywacyjnego w języku angielskim.

Dokumenty prosimy przekazywać drogą mailową na adres polsca@polsca.pan.pl: do dnia 12 października 2018 r. do godz. 15:00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży do/z Brukseli oraz pobytu w Brukseli.

Szczegółowy program szkolenia zostanie opublikowany na stronie Biura PolSCA w październiku.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń!

V4 Training 5-7.12.2018


Facebook