#V4Training: edycja wiosenna 2020 – czekamy na zgłoszenia!

Aktualności

Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji współorganizowanego przez Biuro PolSCA wraz z grupą V4 szkolenia dla menedżerów europejskich projektów badawczych – #V4Training.

Szkolenie odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia 2020 r. w Brukseli.

Jest ono przeznaczone dla pracowników instytutów PAN, szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z Polski, którzy na co dzień zajmują się projektami finansowanymi z funduszy europejskich, przede wszystkim w ramach Horyzontu 2020. Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy i wzbogacenie kompetencji personelu wspierającego badania, tj. kierowników i członków biur wsparcia projektów. Szkolenie w obecnej formie nie jest kierowane do indywidualnych badaczy.

Językiem  szkolenia jest angielski, a tematyka koncentruje się zarówno wokół najważniejszych zagadnień dotyczących obecnego programu ramowego ds. badań i innowacji, jak i kolejnego, który będzie funkcjonował pod nazwą Horyzont Europa. Wykłady oraz warsztaty prowadzone będą przez specjalistów m.in. z Komisji Europejskiej oraz europejskich instytucji działających w Brukseli na rzecz badań naukowych i innowacji.

Kandydatów zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie kwestionariusza, który jest dostępny pod poniższym linkiem oraz o przesłanie CV.

Questionnaire for candidates to the V4 Training – spring 2020 edition

Wypełniony elektronicznie formularz należy przesłać za pośrednictwem formularza elektronicznego, natomiast CV w języku angielskim prosimy przekazać drogą mailową na adres polsca@polsca.pan.pl

Dokumenty będą przyjmowane do poniedziałku 2 marca 2020 r. do godz. 12:00.

UWAGA: Wszystkie kwestionariusze i CV, które wpłyną po upływie wyżej wskazanego terminu nie będą uwzględniane.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży do/z Brukseli oraz pobytu w Brukseli.

Natomiast o poprzedniej edycji szkolenia można przeczytać w poście zamieszczonym na naszej stronie w grudniu 2019 r.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń oraz do dzielenia się informacją o naborze!


Facebook