Jak walczyć z dezinformacją? Cykl spotkań w Biurze PolSCA i w Parlamencie Europejskim

Aktualności

5 grudnia 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła Plan działania dotyczący dezinformacji, czyli możliwej do zweryfikowania nieprawdziwej lub wprowadzającej w błąd informacji, która jest tworzona, przedstawiana i rozpowszechniana w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych lub zamierzonego wprowadzenia w błąd opinii publicznej. Plan ten zakłada zwiększenie zdolności unijnych instytucji i państw członkowskich do wykrywania, analizy i ujawniania tzw. fake news, wskazuje metody reagowania na kampanie dezinformacyjne, a także kładzie nacisk na podnoszenie świadomości społecznej w tym zakresie. Jest to niezwykle istotne, ponieważ tego rodzaju informacje skutecznie zakłócają debatę publiczną, wpływają negatywnie na procesy demokratyczne, jednocześnie podważając zaufanie obywateli do instytucji i mediów (więcej można przeczytać tutaj).

Z uwagi na rosnący problem dezinformacji, Biuro PolSCA w I kwartale 2019 roku rozpoczęło cykl spotkań dla przedstawicielstw polskich regionów poświęconych właśnie tej kwestiiPierwsze spotkanie miało miejsce 17 stycznia 2019 r., podczas którego o unijnych strategiach walki z dezinformacją opowiadał pan Robert Sołtyk, starszy doradca w Komisji Europejskiej. Dyskutowaliśmy m.in. o przeciwdziałaniu mowie nienawiści, konieczności prowadzenia edukacji medialnej, a także prawnych regulacjach dotyczących sfery Internetu.

Tematem kolejnego spotkania, które odbędzie się w Biurze PolSCA 12 lutego (wtorek) o godz. 9.30, będzie rola dezinformacji w narracji o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zagadnienia fake newsów, Brexitu oraz udziału brytyjskich naukowców w programach ramowych UE z zakresu badań i innowacji przybliży nam pan Błażej Thomas z UK Research Office (UKRO).

W tym czasie polecamy Państwa uwadze dwa przyszłotygodniowe wydarzenia związane z tematyką dezinformacji w nauce i nie tylko, które odbędą się w Parlamencie Europejskim: European Science-Media HubWorkshop Tackling misinformation and disinformation in science oraz Science Meets Parliament. Gorąco zachęcamy do udziału!


Facebook