Webinarium „Misja Starfish 2030: Odbudujmy nasze zasoby wodne i oceany”

Aktualności

W ramach wspólnej inicjatywy Biura PolSCA oraz przedstawicielstwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Brukseli – Business Science Poland –  w dniu 10 maja odbyło się spotkanie online dotyczące jednego z obszarów misji europejskich wdrażanych w ramach Horyzontu Europa. Misja Starfish 2030 będzie wspierać nowe pomysły, badania naukowe i innowacje z dziedziny ochrony środowiska wodnego.

Spotkanie pod nazwą „Misja Starfish 2030: Odbudujmy nasze zasoby wodne i oceany” rozpoczęło się od prezentacji głównych celów i założeń misji przez ekspertkę z Komisji Europejskiej – p. Helenę Meyer (Dyrektoriat Generalny ds. Badań i Innowacji). Natomiast dwa panele dyskusyjne były moderowane przez dr Klarę Ramm – członkini Zarządu Misji ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych. Po stornie Polskiej Akademii Nauk udział w dyskusji wzięli: Prof.  Paweł Rowiński – Wiceprezes PAN i uznany hydrolog oraz hydrodynamik – oraz Prof.  Jan Marcin Węsławski, dyrektor Instytutu Oceanologii PAN.

Pozostałymi rozmówcami byli tacy eksperci w zakresie polityki wodnej i ochrony wód jak: Jan Piotrowski (pełnomocnik do spraw Wisły w Urzędzie M. St. Warszawy), Piotr Bednarek (Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki), prof. Ewa Maria Siedlecka (reprezentująca Uniwersytet Gdański i Polski Klub Ekologiczny) oraz Tomasz Konieczny (Dyrektor Centrum Nowych Technologii w MPWiK S.A. Wrocław).

W dyskusji pod nazwą „Regeneracja ekosystemów morskich i wodnych: Renaturalizacja rzek i wód” prof. Rowiński zwrócił uwagę na konieczność nowoczesnego podejścia do gospodarki wodnej w Polsce, które zakłada zintegrowaną walkę z największymi lokalnymi problemami: jakością wody oraz zjawiskami ekstremalnymi jak susze i powodzie. Powinna ona wpisywać się w politykę Zielonego Ładu prowadzącą do neutralności klimatycznej.

Natomiast podczas rozmowy na temat procesu eutrofizacji wód, do którego dochodzi, gdy w wodzie jest zbyt dużo związków azotu i fosforu, prof. Węsławski stwierdził, że to m.in. renaturalizacja polskich rzek będzie mieć kluczowy wpływ na stan Morza Bałtyckiego. Natomiast musimy mieć na uwadze fakt, że będzie to proces długoterminowy. Profesor podkreślił także wyjątkowość polskiej linii brzegowej, gdzie występują piaszczyste wybrzeże (funkcjonujące jako naturalne filtry wody), niewielka zabudowa i naturalne rzeki. Łącznie stanowi to duży atut, co pomoże być z powodzeniem wykorzystane w kontekście europejskich projektów badawczych.

Dyskutanci obu paneli zwracali kilkakrotnie także uwagę na konieczność dobrej współpracy nauk przyrodniczych, inżynierskich i społecznych, szczególnie gdy w grę wchodzą konsultacje publiczne i zaangażowanie obywateli.

Pełna agendę spotkania można pobrać tutaj. Raport dot. Misji Starfish 2030 dostępny jest tutaj.  

W ramach kontynuacji współpracy biur PolSCA PAN oraz NCBR/BSP planowane są kolejne dyskusje w formacie online na temat pozostałych obszarów Misji europejskich w Horyzoncie Europa. Najbliższe spotkanie – w zakresie neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast – zaplanowane jest na 21 czerwca br. Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału. Więcej informacji wkrótce!


Facebook