Webinarium „Science for EU 2030 Biodiversity Strategy”

Aktualności

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli serdecznie zaprasza na webinarium pt. „Science for EU 2030 Biodiversity Strategy”, które odbędzie się 21 maja o godz. 11.00. Wydarzenie ma charakter międzynarodowy i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony bioróżnorodności.

Głównym celem webinarium jest stworzenie przestrzeni dialogu wokół tematyki ochrony bioróżnorodności w Europie, w szczególności w kontekście opublikowanej dokładnie rok temu Europejskiej Strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030. Webinarium ma na celu zademonstrowanie i podkreślenie unikalnej roli badań i innowacji w procesie wdrażania Strategii oraz wzmocnienie współpracy różnych podmiotów zaangażowanych w rewitalizację naturalnych ekosystemów, zarówno w wymiarze decyzyjnym, badawczym, jak praktycznym.

Pierwsza sesja ma na celu omówienie postępów i dalszych wyzwań w procesie wdrażania Europejskiej Strategii Bioróżnorodności 2030, w tym także omówienie misji powołanego w 2020 roku Centrum Wiedzy na rzecz Bioróżnorodności (ang. Knowledge Centre for Biodiversity). Przedstawiciele Komisji Europejskiej omówią szereg działań przewidzianych w tej dziedzinie dla sektora badań i innowacji w nowym programie ramowym Horyzont Europa, głównie w klastrze nr 6 „Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko”. Podczas tej sesji uczestnicy dowiedzą się także, w jaki sposób wyrażone w Strategii priorytety Unii Europejskiej znajdą odzwierciedlenie w działaniach tworzącego się Partnerstwa Europejskiego Rescuing biodiversity to safeguard life on Earth.

Druga sesja poświęcona będzie tematyce ochrony ekosystemów leśnych. Jej uczestnicy będą mieli znakomitą okazję zapoznać się z podejmowanymi w Europie działaniami na rzecz lasów, w tym z możliwościami finansowania badań w tej dziedzinie. Prelegenci zaprezentują również doświadczenia i wnioski płynące z przeszłych i obecnie prowadzonych w Polsce – w tym również w Polskiej Akademii Nauk – projektów badawczych. W szczególności przyjrzymy się badaniom prowadzonym we współpracy z różnymi interesariuszami i europejskimi zespołami naukowymi.

Dodatkowo, debata nad nową strategią leśną może mieć istotne znaczenie dla Polski ze względu na zlokalizowane na niej liczne cenne kompleksy leśne, wśród których na wyróżnienie zasługuje unikatowa na skalę Europy prastara Puszcza Białowieska, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Będzie to okazja ku temu, by podkreślić jej niezwykłą wagę dla społeczeństwa Polski i Europy i by uczcić setną rocznicę objęcia jej ścisłą ochroną.


Webinarium ma charakter międzynarodowy i będzie prowadzone w języku angielskim. Serdecznie zachęcamy do dalszego rozpowszechnienia tej informacji!

Pełny program wydarzenia wraz z jego agendą oraz dokumentami pomocniczymi dostępny jest na stronie wydarzenia.

Spotkanie odbędzie się na platformie Webex. Obowiązuje rejestracja uczestników, której należy dokonać poprzez formularz. Termin rejestracji upływa we środę, 19 maja 2021.

Zachęcamy do śledzenia aktywności Biura PolSCA na naszej stronie internetowej, a także na profilu FBJeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje od nas, zapisz się do naszego newslettera!

Opublikowano: 2021-05-12, J. Komperda

Grafika – PolSCA


Facebook