Wiosenna edycja szkolenia „V4 Training” 2019 za nami!

Aktualności

Za nami pierwsza w tym roku edycja „V4 Training” – szkolenia dla menadżerów europejskich projektów badawczych, organizowanego przez Biuro PolSCA, Slovak Liaison Office for Research and Development (SLORD), Czech Liaison Office for R&D (CZELO) i Stałe Przedstawicielstwo Węgier przy UE.

Szkolenie odbyło się w dniach 27-29 marca, a jego uczestnikami byli pracownicy szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych nie tylko z państw Grupy Wyszehradzkiej, lecz również ze Słowenii, Rumunii, Litwy czy Cypru. W tym roku otrzymaliśmy ponad 40 zgłoszeń z Polski, spośród których wyłoniliśmy 7 polskich uczestników „V4 Training”.

Podczas trzydniowych warsztatów, prowadzonych przez specjalistów z europejskich instytucji działających w Brukseli na rzecz badań naukowych i innowacji, uczestnicy mieli możliwość dyskusji na temat zagadnień związanych z aktualnym programem ramowym Horyzont 2020, a także tych dotyczących kolejnej propozycji, jaką jest Horyzont Europa. Ponadto, w programie znalazły się kwestie prowadzenia skutecznej komunikacji naukowej, realizowania dobrych praktyk administracyjnych oraz budowania sieci kontaktów w środowisku badawczym. Niektóre sesje były poświęcone poszczególnym instrumentom finansowania m.in. narzędziom „wideningowym” (m.in. teaming, twinning, ERA-Chair), Marie Skłodowska-Curie Actions, COST czy HR Excellence in Research Award. Nie zabrakło też najbardziej aktualnych kwestii związanych z Brexitem bądź sposobami wynagradzania badaczy w grantach UE.  

Podczas tej edycji szkolenia wprowadzono również dwie sesje interaktywne. Pierwsza z nich polegała na krótkiej prezentacji każdego z uczestników i była moderowana przez panią Magdalenę Kulę, specjalistkę ds. komunikacji, obecnie pracującą w Parlamencie Europejskim.  Druga natomiast objęła pracę w grupach, w których uczestnicy „V4 Training” zastanawiali się nad konkretnymi studiami przypadków, dzieląc się własnymi doświadczeniami, opisując największe wyzwania oraz opracowując wspólne rozwiązania.

Warto podkreślić, że trzeci dzień szkolenia miał miejsce w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polski przy UE. Uczestników wydarzenia powitał kierownik polskiej placówki, Ambasador Andrzej Sadoś, a gospodarzem tego dnia było Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli.

W gronie zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. Jarosław Waligóra, przedstawiciel Dyrektoriatu ds. Zdrowia Komisji Europejskiej, Jakob Just Madsen, attaché naukowy z Danish EU Research Liaison Office (DANRO), Giuseppina Lauritano z Departamentu ds. Badań i Innowacji Komisji Europejskiej czy Mathea Fammels, dyrektor European Institute of Innovation and Technology (EIT).

O wydarzeniu można przeczytać m.in. na stronie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli.

Zapraszamy do udziału w następnej edycji „V4 Training” już jesienią!


Facebook