WiSER – podsumowanie wydarzenia

Aktualności

O kobietach w nauce i europejskiej przestrzeni badawczej dyskutowano podczas konferencji „WiSER – Women in Science and European Research” współorganizowanej w dniu 4 grudnia br. przez Biuro Promocji Nauki „PolSCA” Polskiej Akademii Nauk w Brukseli oraz Biuro Wielkopolski w Brukseli. Celem  wydarzenia było zogniskowanie się wokół problematyki utrzymujących się nierówności na tle płci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area – ERA).

Sytuację kobiet w nauce pogorszyła utrzymująca się pandemia COVID-19, przekładając się na zmniejszenie liczby prac akademickich oraz wniosków o stypendia czy granty składanych przez kobiety, które często muszą godzić rozwój kariery zawodowej ze sprawowaniem obowiązków rodzinnych. Tym bardziej potwierdza to konieczność wprowadzenia rozwiązań instytucjonalnych, których zadaniem byłoby wsparcie kobiet w obszarze badan i innowacji.

Zaproszone mówczynie – przedstawicielki instytucji UE i reprezentantki uniwersytetów, instytucji badawczych oraz organizacji na rzecz promowania kobiet w badaniach i nauce dyskutowały na temat możliwości i wyzwań związanych z wdrażaniem polityki równości płci w środowisku akademickim i badawczo-rozwojowym. Wielkopolskie środowisko naukowe reprezentowała prof. Bogumiła Kaniewska, pierwsza rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, podczas gdy Polska Akademia Nauk reprezentowana była przez prof. Agnieszkę Dobrzyń, dyrektorkę Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN w Warszawie.

W imieniu Maryi Gabriel unijnej komisarz ds. innowacji, badań, kultury i edukacji wydarzenie otworzyła członkini jej gabinetu – Snezhina Petrova, która podkreśliła duże znaczenie tematyki związanej z kobietami w nauce i badaniach. Jednocześnie poruszyła ona w swojej wypowiedzi temat Europejskiej Przestrzeni Badawczej, która wspiera wdrażanie planów na rzecz równości płci (ang. Gender Equality Plans – GEPs) mających być czynnikiem sprzyjającym pozytywnym zmianom na szczeblu organizacji uczestniczących w programnie ramowym ds. badan i innowacji. Ponadto, p. Petrova wskazała, iż w agendzie unijnej szczególna uwaga poświęcona będzie dwóm obszarom: przeciwdziałaniu przemocy na tle płci w środowisku akademickim oraz włączeniu wymiaru płci w kontekście badań i innowacji.

W trakcie wydarzenia, które moderował dr Michał Matlak, prelegentki dyskutowały w  dwóch panelach tematycznych. Pierwszy panel poświęcony został perspektywie europejskiej w zakresie działań Unii Europejskiej na rzecz wspierania naukowczyń. Wskazano, iż w przyszłym programie ramowym w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa (HE) położony zostanie znacznie większy nacisk na wzmocnienie równości płci niż dotychczas. Warto również podkreślić tutaj, że już w marcu 2020 r. Komisja Europejska ogłosiła strategię na rzecz równouprawnienia płci na lata 2020-2025 pod hasłem „Unia Równości”. Z kolei drugi panel dedykowano wymianie doświadczeń i poglądów na temat wzmacniania pozycji i zaangażowania kobiet w środowiskach akademickich i ta część cieszyła się ożywionym zainteresowaniem wśród uczestników spotkania.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 150 uczestników i uczestniczek z Polski i Europy, w tym osoby reprezentujące środowisko naukowe (uniwersytety, organizacje badawcze czy instytuty PAN), organizacje otoczenia nauki (agencje finansujące i wykonawcze), a także organizacje zajmujące się kwestią równouprawnienia płci w kontekście badań i innowacji. Ważną grupą uczestników byli eksperci i ekspertki związane z biurami łącznikowymi ds. nauki działającymi w Brukseli.

Biuro PolSCA PAN w Brukseli wraz z Biurem Wielkopolski w Brukseli zapraszają do odwiedzin strony internetowej wydarzenia WiSER, gdzie zostało opublikowane pełne podsumowanie wydarzenia wraz z zapisem audio-video z przebiegu spotkania.

Zachęcamy do śledzenia aktywności Biura PolSCA na naszej stronie internetowej, a także na profilu FBJeżeli chcesz otrzymywać na bieżąco informacje od nas, zapisz się do naszego newslettera!

Opublikowano: 2020-12-09, J. Kramarczyk

Zaktualizowano: 2021-02-02, J. Kramarczyk

Oprawa wizualna: @PolSCA

Źródło: Biuro Wielkopolski w Brukseli, grudzień 2020


Facebook