Wręczenie Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018

Aktualności

 

Dokładnie tydzień temu, w środę 5 grudnia 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, które cieszą się opinią najważniejszego wyróżnienia naukowego w Polsce. Laureatami w roku 2018 zostali: prof. Andrzej Dziembowski, prof. Andrzej Gałęski, prof. Krzysztof Pachucki i prof. Timothy Snyder. Dwoje wyróżnionych związanych jest z Polską Akademią Nauk.

 

Nagrody Fundacji są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania i otwierają nowe perspektywy poznawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju oraz zapewniają Polsce znaczące miejsce w podejmowaniu najbardziej ambitnych wyzwań współczesnego świata. Wysokość nagrody wynosi 200 tys. zł. Poniżej przedstawiamy laureatów i ich dokonania naukowe, za które zostali wyróżnieni tegorocznymi nagrodami:

Prof. Andrzej Dziembowski z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018  w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za wyjaśnienie funkcji kluczowych enzymów degradujących RNA, których zaburzenia prowadzą do stanów patologicznych. Dokonane odkrycia doprowadziły m.in. do zaproponowania nowego podejścia terapeutycznego w leczeniu nowotworu szpiku kostnego (szpiczaka).

Prof. Andrzej Gałęski z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie nowego mechanizmu deformacji plastycznej polimerów. Dzięki pracom prof. Gałęskiego zaczęły powstawać super wytrzymałe tworzywa sztuczne, na jakie od lat czekał przemysł lotniczy i motoryzacyjny.

Prof. Krzysztof Pachucki z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 w obszarze nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich za precyzyjne kwantowo-elektrodynamiczne obliczenia spektroskopowych parametrów lekkich atomów i cząsteczek. Osiągnięcia te są podstawą dokładnego wyznaczania fundamentalnych stałych fizycznych.

Prof. Timothy Snyder z Yale University otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za analizę mechanizmów polityczno-społecznych, które w XX wieku doprowadziły do konfliktów narodowościowych i ludobójstwa w Europie Środkowej. Badania prof. Snydera nadały nowy wymiar historii Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku.

 


 

Źródła: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, foto. Paweł Kula

 


 

Więcej informacji:

  1. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2018 przyznane
  2. Wręczenie Nagród FNP 2018 na Zamku Królewskim w Warszawie
  3. Fotorelacja z uroczystości
  4. Materiały filmowe o laureatach Nagrody FNP reprezentujących PAN:

Facebook