„Wspólnie można więcej” – o działalności Biura PolSCA w numerze „Academii” (nr 3/55) 2018

Aktualności

Zapraszamy do lektury numeru magazynu PAN „Academia”, którego motywem przewodnim jest „Wspólnota”!

W tym numerze, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, dyrektorka Biura Promocji Nauki PolSCA, pisze o wartości współpracy w dzisiejszym świecie oraz tłumaczy czym zajmuje się i jak działa stacja naukowa w Brukseli.

W artykule „Wspólnie można więcej” przeczytać można między innymi o ramach regulacyjnych dla działań lobbingowych w Brukseli, a także o typach działalności rzeczniczej (ang. advocacy), która prowadzona jest przez stowarzyszenia reprezentujące środowiska naukowe w Brukseli. Do tego rodzaju działalności zalicza się aktywności informacyjno-promocyjne, ekspercko-lobbingowe, jak i te stricte związane z dyplomacją naukową. Ponadto, dowiedzieć się można z kim współpracuje Biuro PolSCA, jakiego rodzaju inicjatywy organizuje lub w jakich wydarzeniach uczestniczy.

Zachęcamy do lektury artykułu online!


Facebook