#V4conference on Cyber Issues

Najbliższa konferencja krajów Grupy Wyszehradzkiej, tzw. #V4conference, będzie poświęcona zagadnieniom cybernetycznym. Wydarzenie, które odbędzie się w Brukseli, będzie miało charakter debaty wysokiego szczebla i eksperckiej dyskusji na temat najbardziej aktualnych […]

Facebook