Wydarzenie networkingowo-fundraisingowe “Solidarity with Ukraine” 14 czerwca w Brukseli

Aktualności

Biuro Promocji Nauki PolSCA razem z Biurem NCBR w Brukseli | Business & Science Poland i Instytutem Polskim w Brukseli zapraszają na wydarzenie networkingowo-fundraisingowe “Solidarity with Ukraine”, które odbędzie się we wtorek, 14 czerwca o 17:45 w atrium Biura NCBR w Brukseli przy Rue Belliard 40.Celem jest zaprezentowanie międzynarodowej społeczności w Brukseli ukraińskiego krajobrazu badawczo-innowacyjnego oraz potencjału ukraińskich naukowców, aby wesprzeć współpracę między ekspertami w obszarze badań i innowacji.  Będzie to wyjątkowa okazja do rozmów o dziedzictwie kulturalnym, poznania ukraińskiej muzyki i sztuki oraz przede wszystkim do zebrania środków na bieżące potrzeby ukraińskiego społeczeństwa.

Podczas wydarzenia będzie możliwość bezpośredniego wsparcia Sztabu Pomocy Belgia – organizacji pozarządowej, która od początku wojny wspiera materialnie Ukrainę oraz przekazania środków:

  • niedawno uruchomionemu przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP) Programowi Współpracy Polsko-Ukraińskiej, który będzie finansował projekty z obszaru nauk społecznych i humanistycznych, realizowane wspólnie przez badaczy lub badaczki z Ukrainy i z Polski;
  • Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie, które powstało w ramach struktury Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID), aby  koordynować pomoc na rzecz ratowania ukraińskiego dziedzictwa kulturalnego zagrożonego działaniami wojennymi.

Udział tylko dla zaproszonych gości.


Facebook