Wydarzenie “Solidarity with Ukraine” – zbiórki nadal trwają!

Aktualności

W ubiegły wtorek – 14 czerwca – odbyło się spotkanie networkingowo-fundrasingowe „Solidarity with Ukraine” zorganizowane przez Biuro PolSCA wraz z Biurem NCBR w Brukseli | Business & Science PolandInstytutem Polskim w Brukseli. Promowane podczas wydarzenia zbiórki nie zostały zamknięte i nadal zachęcamy do ich wsparcia.

Wydarzenie zgromadziło ponad 110 osób, w tym licznych reprezentantów instytucji unijnych oraz przedstawicieli polskiej społeczności w Belgii i zostało otwarte przez Andrzeja Sadosia, Stałego Przedstawiciela RP przy UE oraz Vsevoloda Chentsova, szefa ukraińskiej misji przy Unii Europejskiej oraz dyrektorów instytucji organizujących spotkanie: Ewę Kocińską-Lange z Biura NCBR w Brukseli | Business & Science Poland, Agnieszkę Bolecką z Instytutu Polskiego i dra Tomasza Poprawkę z Biura PolSCA. Na temat stowarzyszenia Ukrainy z programem Horyzont Europa wypowiedziała się z Ruta Zarnauskaite z Komisji Europejskiej, Kierownik Działu Horizon Europe Association w Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji. 

Część poświęconą wsparciu ukraińskich naukowców otworzył dyr. Tomasz Poprawka, który zapowiadając zaproszonych gości podkreślił: „Jestem przekonany, że świadectwa naszych zaproszonych gości będą dla Państwa inspiracją i zachętą do działań nie tylko na poziomie indywidualnym, ale także w Państwa instytucjach i wśród interesariuszy, których reprezentujecie lub z którymi współpracujecie”.

Następnie głos zabrali:

Yevgeniia Polishchuk z Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego im. Wadyma Hetmana, która pełni też funkcję wiceprzewodniczącej Rady Młodych Naukowców przy Ministerstwie Edukacji i Nauki w Ukrainie oraz

dr Maciej Maryl, koordynator w inicjatywie „Science for Ukraine” oraz założyciel i kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej w Instytucie Badań Literackich PAN.

Następnie ukraińską kulturę i sztukę zaprezentowali – po wystąpieniu Mariany Kril z Sekcji Ukraińskiej Polskiego Radia dla Zagranicy – sopranistka Olga Artemenko i Karski Quartet. Natomiast na ścianach miejsca, gdzie odbywało się wydarzenie zawisły kolaże duetu Ivana i Vasyla Kostenko, czyli studia graficznego Braty. Na temat tej części programu belgijska telewizja RTL przygotowała reportaż:

Guerre en Ukraine: rencontre avec des artistes tentant d’exercer leur métier (rtl.be)

Celem „Solidarity with Ukraine” było także zwrócenie uwagi na działalność fundraisingową inicjatyw wspierających Ukrainę. Sztab Pomocy Belgia, który prowadził zbiórkę do elektronicznej skarbonki w trakcie wydarzenia zebrał prawie 1300 euro, natomiast nadal można zasilić konta Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Fundacji Dziedzictwa Kulturowego zbierającej środki dla Centrum Pomocy Kultury na Ukrainie działającego w ramach Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Aby wesprzeć Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zachęcamy do odwiedzin specjalnie przygotowanej strony kampanii fundraisingowej, dzięki której można wesprzeć program za pomocą PayPal/kart płatnicznych, przelewów internetowych i tradycyjnych oraz stałego polecenia zapłaty: https://pomocukrainie.fnp.org.pl/

Aby wesprzeć Centrum Pomocy Kultury na Ukrainie Narodowego Instytutu Dziedzictwa zachęcamy do bezpośrednich wpłat na konto fundacji współpracującej bezpośrednio z Centrum:
FUNDACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
UL. SOLEC 30A/37, 00-403 WARSAW PL37 1050 1025 1000 0090 8054 3649
SWIFT: INGBPLPW, ING Bank Śląski 

Zdjęcia: NCBR


Facebook