Zaangażuj się w walkę z koronwirusem, weź udział w ogólnoeuropejskim hackathonie #EUvsVirus!

Aktualności

Komisja Europejska zaprasza do uczestnictwa w ogólnoeuropejskim hackathonie! Jego celem jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie społecznych problemów spowodowanych epidemią COVID-19. Wydarzenie odbędzie się online w dniach 24-26 kwietnia 2020 r. Rejestracja do tylko 19 kwietnia!

Hackathon będzie poświęcony pięciu głównym obszarom: zdrowie i życie, zapewnienie ciągłości gospodarczej, spójność polityczna i społeczna, zdalna praca i edukacja, finanse cyfrowe. Ponadto, w ramach wydarzenia mogą zostać przedstawienia wyzwania i rozwiązania dotyczące innych obszarów.

Istnieją trzy możliwe formy uczestnictwa w hackathonie:

• jako uczestnik nastawiony na rozwiązanie problemu (indywidualnie lub jako zespół) – mile widziani są programiści, projektanci, twórcy kreatywni oraz osoby zajmujące się rozwiązywaniem problemów i posiadające wiedzę specjalistyczną w zakresie opieki zdrowotnej, biznesu, socjologii, edukacji itp.,
• jako mentor/ organizator – w charakterze mentora-eksperta w takich dziedzinach jak biznes, zdrowie, edukacja, cyfryzacja, który wesprze zespoły swoją specjalistyczną wiedzą. Poszukiwani są też organizatorzy, którzy będą zaangażowani w organizację i koordynację zespołów podczas hackatonu.
• jako oficjalny partner – do uczestnictwa zaproszone są podmioty, które chcą zaoferować swoje unikalne wsparcie dla hackatonu, w tym firmy, uniwersytety, instytuty, publiczne i prywatne organizacje oraz sieci.

W hackathonie EUvsVirus mogą uczestniczyć wszystkie 27 państw członkowskich UE oraz Norwegia, Izrael, Szwajcaria, Ukraina i kraje stowarzyszone z programem Horyzont 2020. Zwycięskie rozwiązania zostaną zaproszone do wejścia na platformę Europejskiej Rady ds. Innowacji, która łączy z użytkownikami końcowymi (np. szpitalami) i ułatwi dostęp do inwestorów, fundacji i innych możliwości finansowania z Komisji Europejskiej.

Więcej informacji o wydarzeniu, w tym link do rejestracji, można znaleźć tutaj.


Facebook