Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności. Nowe fundusze na badania naukowe

Aktualności

5 października 2021 r. miało miejsce webinarium pt. Europejskie Partnerstwo na rzecz Bioróżnorodności. Nowe fundusze na badania naukowe, zorganizowane przez Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli oraz Narodowe Centrum Nauki. Webinarium odbyło się kilka dni po oficjalnym powołaniu do życia Europejskiego Partnerstwa na rzecz Bioróżnorodności (European co-funded Partnership on Biodiversity), które jako sukcesor sieci BiodivERsA przejęło nazwę Biodiversa+.

Partnerstwo powstało przy współpracy z Komisją Europejską jako partnerstwo współfinansowane (ang. co-funded partnership) w ramach II filaru programu ramowego Horyzont Europa. Stanowi ono europejską platformę skupiającą krajowe oraz regionalne programy badań i innowacji na rzecz ochrony i wzmacniania bioróżnorodności na Ziemi. Polska jest jednym z ponad 30 krajów członkowskich tej sieci, a instytucją partnerską odpowiedzialną za działania Biodiversa+ w naszym kraju jest Narodowe Centrum Nauki (NCN). Co ważne, w pierwszym konkursie sieci NCN pełni ważną rolę Sekretariatu Konkursu.

PRZEBIEG SPOTKANIA

Głównym celem tej sesji informacyjnej było omówienie tematyki i wymogów pierwszego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze, ogłoszonego 1 października br. przez 45 agencji z 33 krajów tworzących Partnerstwo Biodiversa+.

Spotkanie otworzył prof. Robert Hasterok, członek Rady Narodowego Centrum Nauki oraz dr Tomasz Poprawka, dyrektor Biura PolSCA. Pierwszym prelegentem webinarium był dr Tomasz Mróz, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego działającego przy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dr Mróz nakreślił krajobraz partnerstw powstających w klastrze 6. Horyzontu Europa, które w ciągu kilku najbliższych lat będą ogłaszać tematyczne konkursy na projekty badawcze, odpowiadające celom klastra.

Główne założenia i cele Partnerstwa Biodiversa+, a także plany na najbliższe lata przedstawiła dr Hilde Eggermont, przewodnicząca i koordynatorka Partnerstwa. W dalszej części spotkania, dzięki prezentacji Claire Blery (CEO Biodiversa+, French Foundation for Biodiversity Research) oraz dr Sophie Germann ( Biodiversa+, French National Research Agency), uczestnicy mogli się zapoznać ze szczegółami dotyczącymi tematyki konkursu, kryteriów i procesu oceny wniosków, a także z wymogami konkursowymi na poziomie międzynarodowym.

Ostatnia sesja webinarium została poświęcona na wystąpienie przedstawicieli NCN: Anny Kotarby oraz dr Mateusza Sobczyka, odpowiedzialnych za koordynację działań Partnerstwa Biodiversa+ w Polsce. Omówili oni wymagania formalne względem polskich wnioskodawców, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych dotyczących kwalifikowalności kosztów i planowania budżetu projektu.

INFORMACJE O KONKURSIE

Ogłoszony 1 października 2021 pierwszy konkurs Europejskiego Partnerstwa Biodiversa+ nosi tytuł Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea, a zgłaszane w nim projekty naukowe muszą obejmować przynajmniej jeden z następujących obszarów tematycznych:

  • Knowledge for identifying priority conservation areas, establishing effective and resilient ecological networks, enhancing species-based protection, and preserving genetic diversity,
  • Multiple benefits and costs of biodiversity and ecosystem protection: synergies and trade-offs,
  • Effective management and equitable governance to deliver bold conservation outcome.

Proponowane projekty mogą dotyczyć ekosystemów lądowych, wodnych i morskich.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie, w tym co najmniej dwa z krajów członkowskich lub stowarzyszonych Unii Europejskiej. Narzędziem wspierającym wnioskodawców w poszukiwaniu partnerów do konsorcjów naukowych jest Partner Search Tool.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W I etapie do 30 listopada należy wraz z partnerami zagranicznymi złożyć wspólny wniosek wstępny (pre-proposal). Najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do II etapu i złożenia wspólnych wniosków pełnych (full proposals) w terminie do 14 kwietnia 2022 r. (15:00 CET). Ogłoszenie listy projektów zakwalifikowanych do finansowania planowane jest na jesień przyszłego roku, tymczasem rozpoczęcie realizacji projektów przewidziano w terminie między 1 grudnia 2022 – 1 kwietnia 2023.

Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na stronie NCN oraz na stronie sieci BiodivERsA. Dodatkowo, 12 października Biodiversa+ organizuje międzynarodową sesję informacyjną na temat konkursu. Tymczasem oficjalne wydarzenie inaugurujące działalność Europejskiego Partnerstwa Biodiversa+ będzie miało miejsce w dniach 17 i 18 listopada 2021. Organizatorzy zapraszają do udziału w tym spotkaniu za pośrednictwem łączy internetowych – szczegóły i rejestracja pod linkiem.

Podczas spotkania przedstawicielki Biodiversa+ zasygnalizowały, że ogłoszenie drugiego konkursu Partnerstwa planowane jest na wrzesień 2022 roku. Jego zapowiedź ma się ukazać jeszcze w czerwcu 2022, czyli na około 3 miesiące przed rozpoczęciem naboru wniosków. Wiodącym tematem konkursu ma być monitorowanie bioróżnorodności.

MATERIAŁY Z WEBINARIUM

Prezentacja dr Tomasza Mroza (KPK/NCBR) – Horizon Europe Cluster 6. The landscape of European Partnerships

Prezentacja dr Hilde Eggermont, Claire Blery, dr Sophie Germann (Biodiversa+) – European Co-funded Partnership on Biodiversity

Prezentacja Anny Kotarby i dr Mateusza Sobczyka (NCN) – Warunki konkursu “Supporting the protection of biodiversity and ecosystems across land and sea” na poziomie krajowym

Nagranie wideo pozwalające odtworzyć przebieg spotkania (z uwagi na problemy techniczne w systemie Webex nagranie obejmuje tylko anglojęzyczną część spotkania tj. prezentacje przedstawiciela KPK oraz przedstawicielek Partnerstwa Biodiversa+).

PORADNIKI SIECI BiodivERsA

BiodivERsA Stakeholder Engagement Handbook – poradnik dotyczący angażowania interesariuszy wraz z przykładami z wcześniejszych projektów finansowanych przez BiodivERsA.

BiodivERsA Policy Guide – przewodnik dotyczący znaczenia politycznego badań naukowych

BiodivERsA Citizen Science toolkit – pakiet narzędzi wspomagających angażowanie obywateli w badania naukowe


Facebook