Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Horizon Europe Navigators MeetUp: NCP_WIDERA.NET

17 stycznia 10:00 12:00

Pierwsze w 2024 roku potkanie sieci managerów i administratorów badań w Instytutach Polskiej Akademii Nauk, znanej jako „Horizon Europe Navigators”, będzie poświęcone tematowi wsparcia beneficjentów z Polski, które oferuje projekt NCP_WIDERA.NET. W spotkaniu udział weźmie ekspertka Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.


NCP_WIDERA.NET wspiera potencjał i skuteczność Krajowych Punktów Kontaktowych WIDERA w Państwach Członkowskich (PC) i krajach stowarzyszonych (AC) o słabych wynikach w zakresie B+R oraz wypełnia luki w wiedzy, aby poprawić dostęp do możliwości finansowania w ramach Programów Ramowych.

Projekt ma na celu wsparcie międzynarodowego tworzenia sieci i koordynacji oraz poprawę jakości wniosków poprzez lepszy dostęp do usług świadczonych przez KPK podczas procesu aplikacyjnego, w szczególności w zakresie Poszerzenia Uczestnictwa i Wzmocnienia Europejskiej Przestrzeni Badawczej, a także Filaru II działania.

NCP_WIDERA.NET identyfikuje i dzieli się dobrymi praktykami w ramach społeczności KPK oraz podnosi standard wsparcia udzielanego wnioskodawcom przez KPK. Umożliwia także transnarodowej sieci krajowych punktów kontaktowych lepszą realizację celów przekrojowych, takich jak równość płci i otwarta nauka.


W drugiej części spotkania odbędzie się dyskusja nt. działań i możliwości wsparcia oferowanych przez Biuro PolSCA i planom współpracy z członkami sieci Horizon Navigators na 2024 rok.

Facebook