Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Horizon Europe Navigators MeetUp: Widening instruments – Twinning & Pathways to Synergies

27 marca, 2023 14:00 15:30

Zbliżające się spotkanie sieci kierowników badań w instytutach Polskiej Akademii Nauk, tzw. Nawigatorów Horyzontu Europy, poświęcone będzie tematyce Szerszego uczestnictwa i szerzenia doskonałości w Horyzoncie Europa – Widening participation and spreading excellence – ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów Twinning i Pathways to Synergies w ramach obecnego programu prac na lata 2023–2024.

Pierwsza część spotkania będzie poświęcona Twinningowi, podczas której przedstawiciel Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA) przedstawi wymagania dotyczące konkursów oraz zalecenia i zakazy. W drugiej części spotkania informacje o nowym konkursie Pathways to Synergies przekaże przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

Ostatnia część spotkania będzie poświęcona wewnętrznej dyskusji wśród członków sieci Horizon Europe Navigators, w szczególności zaangażowaniu pracowników PolSCA we wspieranie społeczności w zakresie opisanych powyżej wezwań konkursowych.

Agenda dostępna jest tutaj.

Obowiązuje rejestracja na spotkanie – link do formularza rejestracyjnego u członków Sieci Horizon Navigators w każdym z Instytutów lub zapraszamy do bezpośredniego kontaktu: magdalena.dobrzynska@polsca.pan.pl


W 2021 roku Biuro PolSCA – w synergii z programem PASIFIC – zainicjowało w ramach PAN sieć menadżerów nauki, tzw. Horizon Europe Navigators.

Zidentyfikowani wśród pracowników Instytutów Polskiej Akademii Nauk HE Navigators wspierają umożliwiają efektywne przekazywanie informacji w środowisku naukowym swoich Instytutów oraz skuteczną dystrybucję oferty szkoleniowej Biura PolSCA i partnerów. Wspólnym celem Biura PolSCA oraz Sieci HE Navigators jest pogłębienie wiedzy i wymiany dobrych praktyk, a w konsekwencji – zwiększenie udziału Instytutów PAN w programie ramowym Horyzont Europa. Obecnie w sieci zaangażowane są 62 Instytuty PAN oraz kilka jednostek pomocniczych PAN.

W 2022 roku Biuro PolSCA zorganizowało szereg dedykowanych spotkań – w formacie online – dla członków sieci, tzw. HE Navigators MeetUps” oraz kilka spotkań w ramach serii PolSCA webinars on Horizon Europe” otwartych dla środowiska pracowników naukowych i menadżerów badań w ramach Akademii. Wszystkie te wydarzenia miały charakter spotkań on-line.

W roku 2023 spotkania w formie webinariów będę kontynuowane (pierwsze miało miejsce w styczniu i dotyczyło stowarzyszeń RMAs), a Zepół PolSCA planuje również większą aktywność w kraju (pierwsze spotkanie regionalne odbyło się w lutym 2023 w Poznaniu).

Facebook