Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Horizon Europe Navigators MeetUp: Wzmacnianie szans na sukces w Horyzoncie Europa

9 lutego, 2023 09:00 15:30

Biuro PolSCA zaprasza przedstawicieli lokalnego środowiska PAN w Poznaniu na spotkanie w celu dyskusji nt. działań wspierających jednostki PAN oraz spotkania eksperckiego w zakresie zagadnień dot. Horyzontu Europa, a także przybliżenia działań biura. Rejestracja na spotkanie odbywa się na zaproszenie.

W programie dnia znajduje się robocze spotkanie z członkami Sieci Horizon Europe Navigators reprezentującymi Instytuty mające siedzibę na terenie Wielkopolski.

Zaplanowano dedykowane spotkanie dla kierownictwa Instytutów PAN, podczas którego zaprezentowane będą narzędzia i obszary wsparcia Biura PolSCA dla Instytutów PAN, możliwości pływu na agendę badawczą i zwiększania uczestnictwa w Horyzoncie Europa oraz dyskusja nt. potrzeb jednostek w zakresie wsparcia i możliwości współpracy.

Kolejna część MeetUp poświęcona będzie spotkaniu z pracownikami naukowymi i managerami projektów Instytutów PAN, podczas której zaprezentowane będą możliwości wsparcie dla wnioskodawców do Horyzontu Europa oraz dyskusja robocza nt. potrzeb jednostek w zakresie wsparcia i możliwości współpracy. W dalszej części uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach równoległych dotyczących możliwości udziału w konkursach Programu Pracy 2023-24 Horyzontu Europa, prowadzonych przez Ekspertki Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR:

  • Klaster 1. Zdrowie
  • Klaster 6. Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

MeetUp zamknie sesja dedykowana strategicznemu podejście do Horyzontu Europa i sposobom na sukces grantowy, którą poprowadzą Eksperci Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia.


Po zakończeniu MeetUp’u odbędzie się dedykowane spotkanie dla członków zespołu roboczego ds. uproszczeń w Horyzoncie Europa funkcjonującego w ramach sieci HE Navigators na temat ewaluacji programu ramowego oraz konsultacji planu strategicznego.


W 2021 roku Biuro PolSCA – w synergii z programem PASIFIC – zainicjowało w ramach PAN sieć menadżerów nauki, tzw. Horizon Europe Navigators.

Zidentyfikowani wśród pracowników Instytutów Polskiej Akademii Nauk HE Navigators wspierają umożliwiają efektywne przekazywanie informacji w środowisku naukowym swoich Instytutów oraz skuteczną dystrybucję oferty szkoleniowej Biura PolSCA i partnerów. Wspólnym celem Biura PolSCA oraz Sieci HE Navigators jest pogłębienie wiedzy i wymiany dobrych praktyk, a w konsekwencji – zwiększenie udziału Instytutów PAN w programie ramowym Horyzont Europa. Obecnie w sieci zaangażowane są 62 Instytuty PAN oraz kilka jednostek pomocniczych PAN.

W 2022 roku Biuro PolSCA zorganizowało szereg dedykowanych spotkań – w formacie online – dla członków sieci, tzw. HE Navigators MeetUps” oraz kilka spotkań w ramach serii PolSCA webinars on Horizon Europe” otwartych dla środowiska pracowników naukowych i menadżerów badań w ramach Akademii. Wszystkie te wydarzenia miały charakter spotkań on-line.

Facebook