Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Konferencja: Doskonałość naukowa nie ma płci [Poznań]

10 lutego, 2023 09:00 17:30

Zapraszamy na konferencję „Doskonałość Naukowa nie ma Płci”, skierowaną do władz jednostek naukowo-badawczych, przedstawicieli Ministerstwa Edukacji i Nauki, instytucji finansujących naukę w Polsce oraz organizacji zajmujących się promowaniem nauki i badań naukowych w Polsce.

Celem konferencji jest zwrócenie uwagi na problem nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami w różnych aspektach uprawiania nauki, m.in.: problemów młodych rodziców (przede wszystkim kobiet) czy osób opiekujących się osobami zależnymi uprawiających naukę. Konferencja jest wydarzeniem inaugurującym długofalowy program AMU pod tym samym hasłem, którego celem będzie dążenie do przeciwdziałania nierówności płci w nauce polskiej.

Agenda konferencji i szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie konferencji.

W programie dnia m.in.:

  • Polska nauka w aspekcie równego traktowania kobiet i mężczyzn – prezentacja raportów Narodowego Centrum Nauki, wyników projektu GENDERACTION, programu L’Oréal Dla Kobiet i Nauki- raport L’Oréal
  • Przykłady akcji promocyjnych walczących z ukrytymi uprzedzeniami i nierównościami kobiet i mężczyzn w nauce – Belgium Young Academy campaign Wetenschap=M+V+X, Perspektywy Women in Tech, Ogólnouniwersyteckie Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM
  • Perspektywa równości płci – wyzwania dla instytucji i zespołów badawczych – doświadczenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR oraz Biura PolSCA Polskiej Akademii Nauk
  • Moderowana dyskusja o sytuacji kobiet i mężczyzn w polskiej nauce

Konferencja inauguruje długofalowy program zainicjowany przez Akademię Młodych Uczonych PAN, który ma na celu identyfikację głównych czynników prowadzących do dysproporcji wynikających z płci oraz opracowania rozwiązań, które pozwolą w transparenty i efektywny sposób je zniwelować.

Problematyka poruszana na konferencji dotyka potrzeby wprowadzenia realnych rozwiązań, które mogą być wdrażane zarówno systemowo jak i na poziomie poszczególnych jednostek naukowo-badawczych, a które będą wspierać zarówno doskonałość naukową, jak i poprawę warunków pracy społeczności.

Konferencja odbędzie się 10 lutego 2023 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5.

Patronat honorowy:

Facebook