PODSUMOWANIE WYDARZENIA: Spotkanie informacyjne na temat technologii wodorowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W poszukiwaniu synergii

Aktualności

Spotkanie informacyjne na temat technologii wodorowej w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4) zostało zorganizowane przez cztery biura łącznikowe krajów Grupy Wyszehradzkiej, tj. Narodowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO), Czeskie Biuro Łącznikowe ds. Edukacji i Badań Naukowych (CZELO), Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli (PolSCA) oraz Słowackie Biuro Łącznikowe ds. Badań i Rozwoju (SLORD). Webinarium miało miejsce w dniu 8 lutego 2022 r. i wzięło w nim udział niemal 200 uczestników.

Celem wydarzenia informacyjnego było zaprezentowanie zainteresowanym stronom z krajów V4 – reprezentującym decydentów, badania i przemysł – europejskich inicjatyw, programów i partnerstw związanych z wodorem, możliwości finansowania oraz podejmowania współpracy. Jednocześnie była to okazja do tego, by zaprezentować głównym aktorom europejskim najnowsze osiągnięcia krajów V4 w zakresie technologii wodorowej.

Po prezentacji gościa specjalnego, Barta Biebuycka, dyrektora wykonawczego Partnerstwa na rzecz czystego wodoru (Clean Energy Partnership), odbyły się dwa panele dyskusyjne. Pierwszy panel został zbudowany wokół inicjatyw europejskich, takich jak samo Partnerstwo, the European Clean Hydrogen Alliance, the IPCEI on hydrogen, the green hydrogen ERA pilot, the Breakthrough Energy Catalyst Fund and the Green Hydrogen Acceleration Centre of the EIT InnoEnergy KIC. 

W drugiej części spotkania zaprezentowano strategie, programy i inicjatywy dotyczące wodoru w krajach V4. Polską perspektywę przedstawił Tomoho Umeda, Prezes Grupy Hynfra, Wiceprezes Hydrogen Polska. Pan Tomoho Umeda skoncentrował swoją wypowiedź na przedstawieniu Indeksu polskich projektów wodorowych, opracowanego przez Komitet Technologii Wodorowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej, ukazującego główne doliny wodorowe (ang. hydrogen valley) i klastry wodorowe (ang. hydrogen clusters) planowane lub rozwijane w Polsce.

Warto podkreślić, że 7 grudnia 2021 r. polskie Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło Polską Strategię Wodorową do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. Strategia nakreśla perspektywiczną wizję krajowej technologii wodorowej, jednocześnie wskazując główne cele jej rozwoju oraz kierunki działań, jakie należy podjąć, aby osiągnąć neutralność klimatyczną i utrzymać konkurencyjność polskiej gospodarki. Strategia określa 3 kluczowe obszary, tj. przemysł, energetykę i transport, 6 konkretnych celów do osiągnięcia oraz 40 zadań, których realizacja pozwoli nam stać się społeczeństwem korzystającym z technologii wodorowych.

CLEAN HYDROGEN PARTNERSHIP – EUROPEJSKIE PARTNERSTWO NA RZECZ CZYSTEGO WODORU

1 marca 2022 Europejskie partnerstwo na rzecz czystego wodoru planuje otwarcie konkursu na międzynarodowe badania i innowacje na łączną sumę ok. 300 mln euro.

41 tematów konkursowych ma obejmować następujące obszary:

  • produkcji wodoru,
  • dystrybucji wodoru,
  • transportu,
  • ciepła i mocy,
  • zagadnień przekrojowych,
  • przełomowych technologii.

Nabór wniosków potrwa dla części wniosków do 31 maja 2022, a dla pozostałych do 20 września 2022. Konkursy będą otwarte dla wszystkich. Wybrane tematy będą wymagały uwzględnienia w konsorcjum członka sieci Hydrogen Europe.

Na 15 marca 2022 planowane jest Spotkanie Informacyjne nt. konkursu.

Szczegóły można uzyskać zapisując się na newsletter partnerstwa.

Partnerstwo na rzecz czystego wodoru wspiera regiony, zwłaszcza Europy Środkowo-Wschodniej, w budowaniu ich projektów poprzez PDA Project Development Assistance. Aby dowiedzieć się więcej o tych projektach, zwłaszcza o projekcie realizowanym w Gdyni (wraz z sąsiednimi miastami: Gdańskiem, Tczewem i Wejcherowem) warto skorzystać z niniejszego linku. W czerwcu 2022 r. Partnerstwo ogłosi nową rundę PDA, więc warto śledzić ich stronę!

MATERIAŁY Z WYDARZENIA

Nagranie z wydarzenia jest dostępne na kanale YouTube, a prezentacje naszych prelegentów można pobrać poniżej:


Facebook