Start naboru uczestników jesiennej edycji „V4 Training for Research Project Managers” w Brukseli!

Aktualności

Rozpoczął się nabór uczestników kolejnej edycji „V4 Training for Research Project Managers”, która odbędzie się już 12, 13 i 14 października 2022! Jest to szkolenie skierowane do menadżerów badań zajmujących się m.in. administracją i pozyskiwaniem środków, a nadchodząca edycja będzie pierwszą po dwuletniej przerwie okazją do spotkania się w Brukseli. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 lipca!

Wydarzenie jest organizowane przez Biuro PolSCA wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Nauki (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

Szkolenie przewiduje udział doświadczonych menadżerów badań pracujących w działach projektów (przede wszystkim międzynarodowych: H2020 i Horyzont Europa) na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie z każdego kraju Grupy Wyszehradzkiej oraz z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices) w łącznej liczbie 35 uczestników. Jest to doskonała okazja do poszerzenia wiedzy, kontaktu z europejskimi ekspertami i networkingu. Szkolenie nie jest przeznaczone dla pracowników naukowych.

Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wypełnić do 19 lipca (do końca dnia) formularz zamieszczony poniżej oraz przesłać CV na adres polsca@polsca.pan.pl. Do udziału w szkoleniu Biuro PolSCA zaprosi 7 osób, z którymi skontaktuje się na początku sierpnia.

Udział w „V4 Training for Research Project Managers” jest bezpłatny, natomiast koszty podróży i zakwaterowania są po stronie zaproszonych uczestników.

Link: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY „V4 TRAINING FOR RESEARCH PROJECT MANAGERS

Poprzednie edycje (przykłady):

Wiosna 2022 (online)

Jesień 2019 (spotkanie w Brukseli)


Facebook