Wzmocnijmy cyfryzację! Grupa Digital V4

Aktualności

W październiku 2019 r. powstała kolejna inicjatywa państw Grupy Wyszehradzkiej o nazwie Digital V4. Grupa ta obejmuje cztery organizacje: Związek Cyfrowa Polska (ZIPSEE), Słowackie Stowarzyszenie IT (ITAS), Stowarzyszenie Elektroniki Użytkowej w Czechach (ASE) oraz Węgierskie Stowarzyszenie ICT (IVSZ). Grupa Digital V4 została utworzona przez organizacje z branży cyfrowej i zaawansowanych technologii w Polsce, Czechach, Słowacji i na Węgrzech w celu wzmocnienia polityki wspierającej rozwój innowacji i cyfryzacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Inicjatywa to jeden z przejawów współpracy politycznej i gospodarczej między czterema krajami w ramach Grupy Wyszehradzkiej (V4), w szczególności powiązana jest z tzw. Deklaracją Warszawską, podpisaną w 2017 r., która ma wspierać innowacyjną gospodarkę.

Według POLITICO, Grupa Digital V4 planuje działać jako swoista „rada doradcza” dla swoich rządów, aby mogły skuteczniej komunikować swoje priorytety w dyskusjach na temat przyszłego kształtu UE. Koalicja chce także bezpośrednio wpływać na Komisję Europejską i Parlament Europejski, ponieważ potrzebny jest silniejszy i bardziej aktywny głos naszej części Europy na temat cyfrowej przyszłości kontynentu. Jednym z powodów jest to, że wschodnia część Europy ma inne potrzeby w porównaniu do „Zachodu”, na przykład Centra Badawczo-Rozwojowe są częściej otwierane w Europie Środkowej i Wschodniej, co generuje więcej możliwości zatrudnienia i nowy profil pracowników. W związku z tym, kraje V4 muszą zwrócić szczególną uwagę na kształcenie tzw. umiejętności cyfrowych i zadbać o los małych firm.

Stąd też, 19 lutego 2020 r. opublikowano dokument przedstawiający stanowisko Grupy Digital V4 w sprawie „cyfrowego budżetu” Unii Europejskiej. Grupa zaapelowała do rządów państw V4 o podjęcie odpowiednich działań – podczas negocjacji budżetowych w Brukseli – na rzecz zwiększenia udziału środków przeznaczonych na cyfryzację do 10 procent. Jest to kluczowa kwestia, ponieważ fundusze pomogłyby w podnoszeniu umiejętności cyfrowych obywateli UE, rozwoju e-usług i wsparciu start-upów, które mogłyby łatwiej komercjalizować swoje pomysły. Stanowisko Digital V4 zbieżne jest z postulatami europejskiej branży cyfrowej zrzeszonej w Digital Europe, która apeluje m.in. o zwiększenie budżetu na cyfryzację do 10 proc. czy zwiększenie finansów na badania i rozwój do 3 proc. unijnego PKB. Pełna treść stanowiska jest dostępna poniżej:


Warto wspomnieć, że cyfryzacja była głównym tematem konferencji V4, która odbyła się 6 czerwca 2019 r. w Brukseli. Wydarzenie zostało zorganizowane wspólnie przez przedstawicieli Grupy V4: Słowackie Biuro ds. Badań i Rozwoju (SLORD), Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli (PolSCA), Czeskie Biuro ds. Badań, Rozwoju i Innowacji (CZELO) oraz Stałe Przedstawicielstwo Węgier przy UE. Celem wydarzenia było stworzenie platformy do dyskusji wybitnych ekspertów, decydentów, specjalistów i badaczy z różnych dziedzin, którzy mają bezpośrednie doświadczenie w upowszechnianiu i stosowaniu technologii cyfrowych. Głównymi tematami wydarzenia były strategie polityczne na poziomie europejskim i krajowym państw wyszehradzkich w dziedzinie transformacji cyfrowej oraz prezentacje naukowców i badaczy z krajów wyszehradzkich, przyczyniające się do tworzenia nowej wiedzy i praktycznych zastosowań technologii cyfrowych. Główne wyniki i kluczowe przesłania tej konferencji V4 można znaleźć w specjalnej broszurze:Facebook