Zmiany w zespole Biura PolSCA

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lutego br. zakończyła się ponad 2-letnia kadencja dr hab. Małgorzaty Molędy-Zdziech na stanowisku Dyrektorki Biura PolSCA. W związku z tym, 19 lutego odbyło się spotkanie podsumowujące działania Biura pod jej przewodnictwem.

Dr hab. Molęda-Zdziech wspomniała m.in o regularnej współpracy z Grupą V4 przy organizacji szkoleń dla menadżerów europejskich projektów badawczych oraz o wydarzeniach promujących osiągnięcia polskich naukowców z różnych dziedzin. Podczas spotkania serdecznie podziękowała wszystkim polskim i zagranicznym partnerom, a także oficjalnie ogłosiła, że od 1 marca obowiązki Dyrektora pełnić będzie dr Tomasz Poprawka. Pełna treść przemówienia dr hab. Molędy-Zdziech dostępna jest poniżej:

Zainteresowanych odsyłamy też do aktualnych aktywności byłej Dyrektorki Biura PolSCA:

http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KES/struktura/ISM/struktura/KSP/Strony/malgorzata_moleda-zdziech-.aspx

http://www.afp.org.pl/?page=Structure&id=5


Obecnie Biuro działa w dwuosobowym zespole: p.o. dyrektora – dr Tomasz Poprawka, specjalista – dr Justyna Kramarczyk. W tym składzie będziemy przygotowywać wydarzenia zaplanowane na ten rok, w tym zbliżającą się wiosenną edycję szkolenia V4 Training czy czerwcową wizytę studyjną Prezesów Akademii Nauk Grupy Wyszehradzkiej. Zachęcamy do śledzenia naszych aktywności i kontaktu z nami! Wystarczy sie zarejestrować poprzez podany link, aby otrzymywać newsletter Biura PolSCA!

Przypominamy również, że został ogłoszony konkurs na stanowisko Dyrektora Biura PolSCA – aplikacje można składać – osobiście, mailowo lub drogą pocztową – do 19 marca 2020 r. do godz. 16.00. Przewidywany termin objęcia stanowiska: kwiecień 2020 r. Więcej szczegółów znajduje się tutaj.


Facebook