Spotkanie sieciujące w ramach klastra 6. Horyzontu Europa już za nami!

Aktualności

Blisko 110 uczestników i 22 prelegentów z całej Europy dołączyło do Spotkania brokerskiego wokół klastra 6 Horyzontu Europa, które miało miejsce 29 czerwca w formule online! Wydarzenie stanowiło kontynuację #V4Conference2022 pt. “Benefits and challenges of participation in co-funded partnerships with a thematic focus on Cluster 6: Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment”, która odbyła się dwa tygodnie wcześniej. Organizatorami obydwu wydarzeń były biura łącznikowe krajów Grupy Wyszehradzkiej z siedzibą w Brukseli.


Spotkanie sieciujące przyciągnęło uwagę osób reprezentujących rozmaite instytucje akademickie i pozaakademickie, a także start-upy i firmy działające w obszarze bioróżnorodności, ochrony środowiska oraz gospodarki o obiegu zamkniętym (szczegóły przedstawia Wykres nr 1). Uczestniczy pochodzili nie tylko z krajów wyszehradzkich, ale z całej Europy.

Wykres nr 1

Spotkanie ułatwiło im nawiązanie kontaktu z potencjalnymi partnerami oraz wzmocnienie współpracy w następujących obszarach klastra 6 Horyzontu Europa:

  1. Biodiversity and ecosystem services and related Biodiversa+ partnership,
  2. Circular economy and bioeconomy sectors and related Circular Bio-Based Europe JU,
  3. Clean environment and zero pollution,
  4. Land, ocean and water for climate action and related Sustainable Blue Economy and Water4All partnerships.

Wykres nr 2 pokazuje, który z tych czterech tematów został wskazany przez zarejestrowanych uczestników jako ich priorytetowy obszar zainteresowań.

Wykres nr 2

Wydarzenie rozpoczęło się od krótkiego przeglądu nadchodzących konkursów, zarówno tych w ramach klastra 6, jak i kilku powiązanych z nim tematycznie partnerstw europejskich. Szczególną uwagę poświęcono drugiemu konkursowi Europejskiego Partnerstwa Biodiversa+, którego oficjalne ogłoszenie ma nastąpić 8 września 2022 r. Obecna na spotkaniu przedstawicielka Partnerstwa Biodiersa+, Claire Blery, zachęciła  zebranych do korzystania z narzędzia wyszukiwania potencjalnych konsorcjantów Partner Search, a także do udziału w webinarium informacyjnym w dniu 20 września na temat zapowiedzianego konkursu. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z działalnością sieci EuropaBON oraz korzyściami czekającymi na każdego, kto zechce zostać jej członkiem!

Najważniejszą częścią spotkania były jednak dwie sesje krótkich prezentacji wygłoszonych przez 22 uczestników spotkania, którzy zaprezentowali swoje instytucje lub zespoły badawcze, obszary zainteresowań, doświadczenie oraz pomysły na przyszłe projekty badawcze w ramach programu Horyzont Europa. Prelegenci pochodzili z takich krajów jak Czechy, Holandia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry, i co ważne – reprezentowali różnorakie typy organizacji naukowych, innowacyjnych, publicznych lub obywatelskich.

Na koniec wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję do nawiązania bezpośredniej interakcji, dyskusji i wymiany pomysłów dzięki sesji speed dating na platformie Wonder.me.


Materiały do ​​pobrania:

  1. Upcoming funding opportunities under cluster 6 – J. KOMPERDA, PolSCA
  2. Biodiversa+ 2022 Call pre-announcement – C. BLERY
  3. EuropaBON network – I. McCALLUM

Treść wszystkich 22 krótkich wystąpień oraz dane kontaktowe wszystkich osób poszukujących partnerów do współpracy zostały udostępnione wyłącznie zarejestrowanym uczestnikom wydarzenia.


Organizatorami wydarzenia byli:  Biuro Promocji Nauki PAN w Brukseli (PolSCA), Czeskie Biuro Łącznikowe ds. Edukacji i Badań (CZELO), Krajowe Biuro Badań, Rozwoju i Innowacji Węgier (NRDIO), oraz Słowackie Biuro Łącznikowe ds. Badań i Rozwoju (SLORD).


Facebook