Folder informacyjny: możliwości współpracy z zespołami badawczymi Instytutów PAN w ramach Horyzontu Europa

Horizon Europe

Czy jesteś zainteresowany znalezieniem partnera do swojego projektu w ramach programu Horizon Europe? Szukasz eksperta w swojej dziedzinie? A może planujesz zbudować konsorcjum z renomowaną polską jednostką? Udostępniamy Państwu folder informacyjny „Horizon Europe Collaboration Opportunities with Institutes of the Polish Academy of Sciences”, wszechstronny przewodnik po możliwościach współpracy z renomowanymi zespołami badawczymi z różnych instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Znajdź przyszłego partnera w ramach programu Horizon Europe przewijając folder poniżej lub pobierz całość. Wykorzystaj kluczowe słowa lub przeglądaj krótkie opisy, aby zidentyfikować osobę kontaktową, zainteresowaną aplikowaniem do konkursów w ramach programu Horyzont Europa.

(wiecej…)

Konferencja V4 – Infrastruktury Badawcze

Aktualności

18 kwietnia 2024, Bruksela, Hotel Reinessance Brussels

Tematem przewodnim tegorocznej wspólnej konferencji #V4Conference są infrastruktury badawcze. W czterech krajach Grupy Wyszehradzkiej dobrze funkcjonuje szereg intersujących europejskich infrastruktur badawczych (ang. Research Infrastructures – RIs), zarówno tych o ugruntowanej pozycji jak również dopiero powstających. Celem wydarzenia i towarzyszących mu obrad jest przyjrzenie się tym przykładom i zapewnienie platformy do dyskusji prowadzonych przez prelegentów pochodzących z różnych krajów i na różne sposoby zaangażowanych w RIs. Wydarzenie organizowane jest przez biura wsparcia R+R w Brukseli (CZELO, SLORD, PolSCA, NRDIO).

Konferencja umożliwi nawiązanie kontaktów między zgromadzonymi interesariuszami, ułatwiając debatę między zainteresowanymi stronami z brukselskiej społeczności, organów UE i przedstawicielstw krajów członkowskich oraz samych badaczy korzystających z szeregu różnych europejskich infrastruktur badawczych. Biorąc pod uwagę konkluzje Rady UE na temat infrastruktur badawczych podczas wydarzenia omawiane będą m.in. postulaty – zapewnienia przez państwa członkowskie długoterminowej stabilności i cyfrowego wzmocnienia ich infrastruktur badawczych.


(wiecej…)

Podsumowanie V4 Training for Research and Project Managers

Aktualności

11.03. 2024 – 13.03.2024 – edycja wiosenna

Zakończyliśmy wiosenną edycję V4 Training for Research Project Managers, która trwała od 11 do 13 marca br. Tradycyjnie było to wspólne wydarzenie organizowane w Brukseli przez Biuro PolSCA wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Edukacji i Nauki (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

Gościliśmy łącznie 35 osób, nie tylko z krajów Grupy Wyszehradzkiej ale również z krajów stowarzyszonych w IGLO (Informal Group of RTD Liaison Offices), przy czym Polskę reprezentowało 7 menadżerek badań:

(wiecej…)

Uczestnictwo instytutów Polskiej Akademii Nauk w Programach Ramowych Unii Europejskiej

W Horyzoncie Europa Instytuty Polskiej Akademii Nauk pozyskały ponad 50 mln euro dofinansowania. W projekty z HE zaangażowane są zespoły badawcze i naukowcy z ponad połowy Instytutów PAN. Dowiedz się więcej o uczestnictwie Instytutów PAN w programach ramowych UE.

Udział Instytutów PAN w Horyzoncie Europa
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-10-1024x775.png
Instytuty PAN w Horyzoncie Europa z dofinansowaniem netto powyżej 300 tys. euro
(wiecej…)

Europejskie partnerstwo na rzecz chorób rzadkich

Europejskie Partnerstwo na rzecz Chorób Rzadkich (Rear Diseases), inicjatywa zaplanowana do uruchomienie w 2024 roku w ramach programu Horizon Europe, która opiera się na współpracy badawczej i innowacyjnej. Jego celem jest rozwiązanie unikalnych wyzwań związanych z chorobami rzadkimi, co poprawi życie milionów ludzi w całej Europie.

What is a Rare Disease?
(wiecej…)

Instytuty Polskiej Akademii Nauk dołączają do EBRAINS

Aktualności

Biuro PolSCA zainicjowało kontakty miedzy instytutami Polskiej Akademii Nauk a członkami EBRAINS – europejskiej cyfrowej infrastruktury badań nad mózgiem i dziś możemy cieszyć się z przystąpienia przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu (ICHB PAN) do EBRAINS jako pełnoprawny członek. PCSS uzyskało tym samym możliwość uczestniczenia we współtworzeniu infrastruktury badawczej i angażowania się w rozwój cyfrowych narzędzi wspomagających badania nad mózgiem. W trybie Associated Member do stowarzyszenia przystąpił również od 2024 roku Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk.

PCSS dołączyło do europejskiej cyfrowej infrastruktury badań nad mózgiem – EBRAINS
(wiecej…)

V4 Training for Research Project Managers – rozpoczęliśmy nabór do kolejnej edycji (wiosna 2024)!

Aktualności

Ponownie ruszył nabór uczestników kolejnej – już piętnastej – edycji „V4 Training for Research Project Managers”! Zapraszamy do Brukseli (11, 12 i 13 marca) menedżerów badań pracujących w działach projektów uczelni, instytutów naukowych i badawczych odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanieZgłoszenia są przyjmowane do 10 stycznia 2024!

(wiecej…)

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli szuka specjalisty/specjalistki!

Aktualności

Zapraszamy do udziału w naborze na stanowisko specjalisty/specjalistki w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN! Zatrudniamy w ramach trzyletniej umowy o pracę na czas określony (pełny etat) i oferujemy pracę w samym centrum Brukseli. Zapewniamy mieszkanie służbowe! Zgłoszenia należy przesyłać na adres rekrutacja@polsca.pan.pl w terminie do 10 stycznia 2024 r.

(wiecej…)

Posumowanie wizyty – Focus on ERC: study visit for Polish research organizations.

Z radością możemy podzielić się sukcesem wizyty studyjnej zorganizowanej przez Biuro PolSCA w Brukseli, we współpracy z Biurem Doskonałości Naukowej, PAN). Wizyta odbyła się w dniach 22-24 listopada 2023 roku i przyciągnęła uczestników z wiodących polskich organizacji badawczych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i zrozumienie grantów ERC oraz zwiększyć potencjał organizacji w aplikowaniu o te prestiżowe granty.

(wiecej…)

„V4 Training for Research Project Managers” – podsumowanie edycji jesiennej 2023

Aktualności

W listopadzie odbyła się kolejna – już czternasta – edycja „V4 Training for Research Project Managers”.  Jest to flagowe szkolenie Biura PolSCA, którego celem jest wsparcie i rozwój menedżerów europejskich projektów naukowych (przede wszystkim Horyzont 2020 i Horyzont Europa) pracujących na uczelniach, w instytutach naukowych i badawczych w działach odpowiedzialnych za pozyskiwanie, zarządzanie i raportowanie. Organizujemy je wraz z Czeskim Biurem Łącznikowym ds. Badań, Rozwoju i Innowacji (CZELO), Narodowym Biurem Badań, Rozwoju i Innowacji na Węgrzech (NRDIO) oraz Słowackim Biurem Łącznikowym ds. Badań i Rozwoju (SLORD).

(wiecej…)
Następna strona »
Facebook